Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Ciąg kominowy
Ciąg kominowy

 powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Jest to ruch spalin lub dymu od dołu komina, w kierunku jego wylotu. Im większa różnica temperatur między kominem a powietrzem na zewnątrz, tym większy jest ciąg. Jego siła zależy też od wysokości przewodu kominowego oraz wielkości jego przekroju. Zbyt mały ciąg lub jego brak w szczelnych domach, to wielki problem i bardzo często jest przyczyną zakłóceń pracy urządzeń grzewczych, a niekiedy przyczyną tragedii gdzie występuje zatrucie tlenkiem węgla.


Deflektor spalin
Deflektor spalin

inaczej półka dymowa jest bardzo istotnym elementem kominka. Umieszczony jest on w górnej części wkładu lub kasety kominkowej. Nie wszystkie kominki wyposażone są w deflektor spalin. We wkładach i kasetach starszego typu powietrze z komory spalania kierowane jest bezpośrednio do komina. Jednak powoduje to obniżenie sprawności tych kominków – wynosi ona około 50%. Wkłady i kasety nowszej generacji mają komorę wtórnego spalania, czyli półkę dymową. Odbywa się tam proces dopalania cząstek opału, które nie zostały wcześniej spalone. Uzyskiwane w tym procesie dodatkowe ciepło przekazywane jest do powietrza, które omywa wymiennik. Ochłodzone i mniej zanieczyszczone spaliny zostają usunięte przez komin.
 Stowarzyszenie  Kominy Polskie
Stowarzyszenie Kominy Polskie

 jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych. Organizacja opiniuje rozwiązania legislacyjne i technologiczne. Propaguje przepisy obowiązujące w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i użytkowania instalacji grzewczych, kominowych i wentylacyjnych.

Oficjalna strona: www.kominypolskie.com.plAkcesoria kominkowe
Akcesoria kominkowe

są to bardzo praktyczne, aczkolwiek specjalistyczne, odporne na wysokie temperatury i przystosowane do takich właśnie robót urządzenia ułatwiające korzystanie z kominka.

- zestawy kominkowe
- kosze na drewno
- środki czyszczące
- zestawy naprawcze
- izolacje kominkowe
- materiały budowlane
- belki kominkowe
- parawany i ekrany,
- blachy pod kominek


Pogrzebacz
Pogrzebacz

jest to ręczne narzędzie w postaci pręta z niepalnego materiału, zazwyczaj metalowe o długości ok. 1 m (lub dłuższego), zagiętego na końcu do postaci haka lub poprzeczki, służące do obsługi paleniska  z rusztem  lub bez rusztu np. pieca chlebowego, kominka. Pogrzebacz służy do poruszania, przemieszczania, rozgarniania zarówno paliwa stałego jak i jego stałych produktów spalania (popiół, żużel, niedopalony opał), oraz do udrażniania samego rusztu. Stosowany w szeregu pieców opałowych  na drewno, węgiel lub koks. Narzędzie przydatne także do obsługi grilla, kominka, rożna, a nawet zwykłego ogniska. Wyróżniamy wiele rodzajów pogrzebaczy, od prostego lub zagiętego przy końcu drutu, aż po zdobione, mosiężne "widełki"


Kominek
Kominek

to nakryte palenisko zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego.Najstarsze kominki były znacznie większe, budowane na planie półkola z okapem podobnej wielkości. Umieszczano je najczęściej przy ścianach szczytowych, co ułatwiało prawidłowe wyprowadzenie komina. Budowane były z ciosów kamiennych, powierzchnia paleniska wykładana była najczęściej cegłą. Z czasem wymiary kominków uległy pomniejszeniu. Było to możliwe po udoskonaleniu wydajności kominków przez pochylenie ścian bocznych pod kątem 45° i zmniejszeniu głębokości wlotu do kanału dymowego. Oprawy zaczęto wykonywać z marmuru lub brązu. Najwspanialsze oprawy kominków pochodzą z okresu renesansu. Kominki o nowoczesnej konstrukcji stosowane są coraz częściej w domach jednorodzinnych, zajazdach i podobnych budynkach.

Do typowego wyposażenia kominków należał:
- ekran osłaniający palenisko,
- żelazne uchwyty na łuczywo,
- pogrzebacz oraz wilki (stojaki na drewno do opału).
 

Podział kominków ze względu na:

- umieszczenie w pomieszczeniu:
  - zabudowane całkowicie lub częściowo w ścianie
  - kominki wolno stojące tzw. kozy
- osłonę paleniska:
  - kominki z wkładem kominowym, tzw. zabudowane
  - kominki z otwartym paleniskiem
- paliwo:
  - drewno
  - kominki elektryczne
  - gaz (miejski lub płynny)
  - paliwo płynne etanol (tzw. biokominki), naftę itp.
- sposób podawania paliwa stałego:
  - kominki z palnikiem retortowym sterowanym automatycznie na pellety
  - kominki na drewno z dokładaniem ręcznym
- sposób rozprowadzenia ciepła:
  - kominki oddające ciepło tylko do pomieszczenia, w którym stoją
  - kominki z wymiennikiem ciepła:
               - z rozprowadzaniem grawitacyjnym ciepłego powietrza
               - z mechanicznym rozprowadzeniem ciepłego powietrza
               - z płaszczem wodnym wpiętym do instalacji C.O. lub C.W.U.
.


Brykiet
Brykiet

jest to regularny blok sprasowanego materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza. Jako materiał opałowy, wykonywany jest z mieszanki różnych palnych składników (np. trocin, torfu, miału, węgla drzewnego, słomy itp.), czasami z dodatkiem lepiszcza, sprasowanych pod ciśnieniem. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym. Rodzajem brykietów są też pellety.

Brykiety są stosowane między innymi jako materiał opałowy lub też jako środek łatwopalny (np. rozpałka). Ostatnio coraz popularniejsze stają się brykiety wykonane z wszelkiego rodzaju odpadków produkcji rolniczej. Pozwala to na produkcję taniej i bardziej ekologicznej energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji toksycznych substancji do środowiska.

Wyróżniamy:

- Brykiet węgla brunatnego
- Brykiety z węgla drzewnego
- Brykiety ze słomy
- Brykiet z biomasy
Pellety (z ang. kulka, tabletka, granulka)
Pellety (z ang. kulka, tabletka, granulka)

materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków  (możliwe jest również wykorzystanie kory, upraw energetycznych i słomy). Wykonywane w postaci granulatu  w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów, konfekcjonowane  w workach i big bagach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność, w czasie spalania  powstaje niewielka ilość popiołu. Z tych powodów ich użycie wygodne jest w indywidualnych kotłach c.o. oraz kominkach, wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik. Pellety są rodzajem brykietów.


Zrębki
Zrębki

to cząstki drewna o wymiarach mieszących się w granicach od kilku milimetrów  do kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. W zależności od gatunku drewna, wymiarów i jakości zrębki mogą stanowić surowiec do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych, celulozy, do ekstrakcji żywicy i garbników, mogą być wykorzystywane przy produkcji żelazostopów. Zrębki obok pellet przeznaczane są także na cele opałowe. Zrębki drzewne to ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie, opał biomasowy  wytwarzany z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.

Wymagania na zrębki pozyskiwane w Polsce, w lesie określa Polska Norma PN-91/D-95009 - Zrębki leśne. Zgodnie z tą normą, zrębki leśne mogą być przeznaczane do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych, wykorzystywane przy produkcji żelazostopów oraz jako opał. Zrębki opałowe można wyrabiać z drewna iglastego i liściastego wszystkich rodzajów. Wilgotności zrębków nie normalizuje się. Wymiary zrębków opałowych określa granica do 50 mm, przy czym zasadnicza frakcja (nie mniej niż 90 %) nie powinna przekraczać 40 mm.Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

jest państwową jednostką badawczo-rozwojową działającą na rzecz rozwoju techniki instalacyjnej w budownictwie, nadzorowaną przez Ministra Budownictwa.  Działalność COBRTI INSTAL obejmuje szereg dziedzin wchodzących w zakres inżynierii sanitarnej, takich jak:

- ogrzewnictwo,
- sieci ciepłownicze,
- technika powietrzna (wentylacja, klimatyzacja, odpylanie powietrza wentylacyjnego),
- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach,
- ochrona antykorozyjna sieci i instalacji,
- spawalnictwo w technice instalacyjnej,
- izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń,
- wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła.

Ważną działalnością Ośrodka jest wydawanie  z upoważnienia Ministra właściwego do spraw budownictwa aprobat technicznych na wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej, a także certyfikację tych wyrobów na mocy Certyfikatu Akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, jaki uzyskał Zespół.

Oficjalna strona: www.cobrti.internetdsl.pl
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy

Najbliższe targi i wystawy