Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Krajowa aprobata techniczna
Krajowa aprobata techniczna

jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (wg Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu. Aprobata techniczna stanowi dokument odniesienia do wystawiania przez Producenta deklaracji zgodności jako dokumentu dopuszczającego wyrób do stosowania w budownictwie w Polsce.


Polska Izba Biomasy
Polska Izba Biomasy

powstała 26 lutego 2004 roku w Warszawie  

Podstawowe obszary działania:


- udział w tworzeniu regionalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego
- wykorzystania organizacja finansowania programów
- wspieranie członków PIB w tworzeniu i finansowaniu projektów inwestycyjnych
- wspieranie członków PIB w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania
- informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy
- konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działaności PIB

Polska Izba Biomasy zrzesza:

- producentów biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych
- producentów paliw z biomasy
- producentów urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy
- producentów urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy
- handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty
- producentów energii wytwarzanej z udziałem biomasy instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy

Cel powołania:

- wzrost produkcji biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych
- wzrost produkcji urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy
- wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomiczne i społecznie uzasadnione
- wzrost eksportu biomasy i urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy

Oficjalna strona: www.biomasa.org.pl
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy

Najbliższe targi i wystawy