Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
ENERGIA - 17. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, Szczecin 15-17.03.2013
(2013-03-17)

ENERGIA - 17. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, Szczecin 15-17.03.2013

Międzynarodowe Targi Szczecińskie
ul. Struga 6-8,
70-777 Szczecin

6

Targi ENERGIA to miejsce prezentowania nowoczesnych technologii, możliwości pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, sposobów magazynowania i oszczędzania energii.

Najbliższa odsłona targów to silny zwrot w kierunku ekologii. Akcent ten jest realizowany m.in. przez organizowaną po raz szósty konferencję naukowo-techniczną pt. 'Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu'. Tu spotykają się przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów.

Nadchodzącej edycji targów towarzyszyć będzie także prezentacja „Dom EKOnomiczny i inteligentny”. Kolejny raz zbudujemy dom niskoenergetyczny - wykonany z nowoczesnych materiałów budowlanych, spełniających normy i wymogi w tego rodzaju budownictwie. Nowością będzie zainstalowanie inteligentnych systemów sterowania, zwiększających bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort użytkowania, dostosowujących się do indywidualnych oczekiwań i rytmu życia użytkowników.


Rozszerzeniem prezentacji będzie Loża ekspertów, w której głos zabiorą autorytety ze środowiska akademickiego, a także producenci i praktycy. Połączenie tematu budownictwa niskoenergetycznego i inteligentnych systemów sterowania sprawia, że zaprezentujemy możliwości efektywnego wykorzystania energii w użytkowanym obiekcie, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Giełda kooperacyjna sektora budowlanego i energetycznego to cykliczne wydarzenie od kilku lat towarzyszące targom, organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W roku 2012 udział w giełdzie wzięło 50 firm z Polski, Niemiec, Czech i Hiszpanii łącznie odbywając 120 spotkań biznesowych.

Równolegle z targami ENERGIA organizowane są targi BUD-GRYF SZCZECIN. Obie imprezy gromadzą ponad 220 firm i 6-8 tys. zwiedzających zainteresowanych tematem budownictwa i energetyki.


Podczas targów odbywają się szkolenia dla sektora budowlanego i energetycznego oraz konkursy branżowe: „Wyróżniony Wyrób” i „Godło Złoty Kask”.


Zakres branżowy

Energetyka
1. Energia elektryczna:
1.1. technologie
1.2.informatyka w energetyce
1.3. modernizacje
1.4. inwestycje
1.5. finansowanie
2. Elektrownie
2.1. elektrownie konwencjonalne
2.2. elektrownie jądrowe
2.3. elektrownie wytwarzające energie odnawialną
2.3.1. energia z biomasy
2.3.2. energia wiatrowa
2.3.3. energia wodna
2.3.4. energia słoneczna
2.3.5. energia geotermalna
2.3.6. technologie pozyskiwania energii odnawialnej
2.4. urządzenia do produkcji energii odnawialnej

2.4.1. urządzenia do produkcji energii z wiatru
2.4.2. kolektory słoneczne
2.4.3. kotły na biomasę
2.4.4. urządzenia do produkcji energii z wody
2.4.5. pompy ciepła
2.5. usługi z zakresu budowy urządzeń
3. Energetyczne sieci przesyłowe
3.1. energii cieplnej
3.2. energii elektrycznej
4. Sprzedaż i dystrybucja
4.1. zakłady energetyczne
4.2. kopalnie
4.3. wytwórcy biomasy
4.4. wytwórcy pelet
4.5 kopalnie
4.6 rafinerie
4.7 gazownie
5. Urządzenia do produkcji i przesyłu
6. Pojazdy na biopaliwo
7. Budownictwo energetyczne
Elektrotechnika
1. elektroenergetyka,
2. aparaty elektryczne,
3. urządzenia elektryczne,
4. instalacje elektryczne,
5. zabezpieczenia elektryczne,
6. maszyny elektryczne,
7. miernictwo elektryczne,
8. automatyka,
9. robotyka,
10. mechatronika,
11. energoelektronika,
12. elektronika,
13. technika świetlna,
14. elektrotermia,
15. elektrotechnologie.
16. gazownictwo
16.1. technologie
16.2. urządzenia
16.3. armatura
16.4. wykrywacze gazu
Energia cieplna
1. Ciepłownie
1.1. technologie ciepłownicze
1.2. ciepłownie
1.2.1. firmy ciepłownicze
1.2.2. firmy produkujące urządzenia wentylacyjne
1.2.3. piece na paliwo stałe
- opalane maiłem
- piece opalane drewnem
- piece opalane węglem
- piece na pelet i biomasę
1.2.4. kotłownie
1.2.5. promienniki ciepła
1.2.6. akumulatory ciepła
1.2.7 kotłownie gazowe
1.2.8. kotłownie olejowe
2. Urządzenia ciepłownicze
2.1. systemy grzewcze
2.1.1. tradycyjne
2.1.2. sufitowe
2.1.3. podłogowe
2.1.4. nawiewne
2.2. wkłady i przewody kominowe , kominki
2.3. wentylacja i wywietrzniki
2.4. kotłownie
3. Usługi ciepłownicze
3.1. Indeks energetyczny
3.2.Modernizacje
4. Elektrociepłownie
Oszczędzanie energii
1. Technologie energooszczędne
1.1 dla miast, gmin
1.2 odbiorcy prywatnego
1.3. firm i instytucji
2. Energooszczędność w budownictwie
2.1 materiały
2.2. technologie
2.3. systemy i docieplenia
3. Systemy izolacyjne
3.1 sieci przesyłowych
3.2. ogrzewanych pomieszczeń
3.3. chłodni
4. Urządzenia domowe oszczędzające energie
4.1 świetlne
4.2 AGD i RTV
4.3 urządzenia grzewcze
INSTYTUCJE
1. Urzędy i instytucje centralne
1.1 urzędy regulacji
1.2. agencje i instytuty ochrony środowiska
2. Instytucje branżowe
2.1 towarzystwa
2.2 stowarzyszenia
2.3. agencje
2.4. zrzeszenia
3. Instytuty badawcze
4. Instytucje finansowe
4.1. kredytowe
4.2. dofinansowujące
4.3. banki
4.4. instytucje leasingowe
5. Samorządy
5.1. miasta
5.2. powiaty
5.3. gminy
6. Instytucje i agencje ochrony środowiska
7. BHP w energetyce, ciepłownictwie i gazownictwie


Więcej:
www.mts.pl


mts